om oss

Kjøre- og Rideklubben Sleipnir er Islandshestforening som ble stiftet i november 1971. Vi er en lokal rideklubb med tilhørighet på Hedemarken.

Bli medlem i Sleipnir! Innmelding via sporti.no

Vedtekter for Sleipnir.pdf Vedtekter for Sleipnir.pdf
Size : 19.22 Kb
Type : pdf

Styret 2019

Leder
Marit Herstad Bråten 
tlf: 99332683
epost: tiska.dagfari@hotmail.com

Nestleder
Ansvarlig for bruk av Biribanen
Lars Helge Ruud 
telefon: 92097287
epost: lars.helge.ruud@gmail.com

Sekretær
Eli Anne Rusten
telefon: 47846620
epost: eli.anne.rusten@outlook.com

Kasserer
Per Pettersen
Telefon: 907 35 233
Epost: perandpet@gmail.com

Styremedlem
Materialforvalter
Mirjam Nerstad
telefon:40059262
epost: mnerstad@outlook.com

Styremedlem
Terje Hagelund
Telefon: 46927662

Styremedlem
Ingeborg Hauge Rønning
telefon:97952425
epost: ingeborgha@hotmail.com

Varamedlem 
Mariann Martinsson 
Barneidrettsansvarlig
Telefon: 95177819

Valgkomite:
Ida Sørensen
Fagansvarlig/klubbkvelder
telefon: 92447293
epost: ida.sorensen@hotmail.com

Valgkomite:
Britt Arntsen
telefon: 41632848
epost: britttea@hotmail.no

Varamedlem,
Mathilde Hjort
Telefon: 902 81 260
Epost: mattyhjort@gmail.com

Turansvarlig
Kate Anita Østborg
Telefon: 98032233